Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., IČ 01505505, se sídlem Vochov 202, 330 23 Vochov

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl stanoven.

Jaké osobní údaje se zpracovávají

 • Jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa uživatele jako kontaktní a identifikační údaje
 • IP adresa Vašeho počítače

Proč a pro jaké účely se osobní údaje zpracovávají

 • uchovává se jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem komunikace se zákazníkem a doručení zboží
 • Server uchovává IP adresu http klienta v logu www serveru za účelem monitorování provozu z bezpečnostních důvodů a analýzy chyb.

Zákonným důvodem zpracování e-mailu a dalších identifikačních údajů je to, že jsou nezbytné pro splnění kupní smlouvy (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a ochrana práv správce a příjemce dat (oprávněný zájem, článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

IP adresu používáme na základě našeho oprávněného zájmu (článek 6 ods. 1 písm. f) GDPR) provozovat služby bezpečně a spolehlivě, k čemuž potřebujeme monitorovat provoz serveru.

Po jakou dobu se osobní údaje uchovávají

 • E-mail, jméno, adresa, telefon se uchovávají po dobu 10 let z důvodu obhajoby právních nároků správce.
 • Informace o IP adrese se uchovávají po dobu max. 1 měsíce a automaticky se promazávají.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak jsou zpracovávány

Přístup k osobním údajům má správce osobních údajů, konkrétně jeho pověření zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Údaje o jménu, adrese doručení a případně telefonní číslo jsou předávány doručovací službě.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jak je můžete uplatnit

 • Právo na informace o zapracování osobních údajů - poskytujeme je zde na této stránce
 • Právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost osobních údajů - můžete si zažádat o zaslání všech osobních údajů, které o Vás evidujeme, v elektronické podobě na Váš e-mail.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
 • Právo na opravu - pokud zjistíte, že zpracovávané údaje neodpovídají skutečnosti.
 • Právo na omezení zpracování - pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.
 • Právo vznést námitku - pokud se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s předpisy.
 • Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky uoou.cz.

O uplatnění svých práv žádejte e-mailem na níže uvedeném kontaktu.

Vaše žádost nebo námitka bude vyřízena co nejdříve, maximálně však do jednoho měsíce. Pokud by docházelo k častému opakovanému žádání o poskytování informací a úkonů v souvislosti s Vašimi právy, případně námitky by byly zjevně neodůvodněné, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Kontakt Česko

Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.

Vochov 26
330 23 Nýřany

+420 777 880 100
prodej@zahrada-dilna-stroje.cz

Kontakt Slovensko

Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.

Bzenica 196
966 01 Bzenica

+421 944 700 028
info@zahrada-dilna-stroje.cz