Zametač 120 cm za traktor s košem

Zametací stroj 120 cm s košem  je připojen k traktoru přes zadní závěs Cat I a Cat II a je poháněn vývodovým hřídelem (PTO). Pracovní šířka tohoto modelu je 120 cm.
Cena s DPH47000,00 Kč
Cena bez DPH38842,98 Kč
zametač-120-cm-za-traktor-4farmer-s-košem (5)
zametač-120-cm-za-traktor-4farmer-s-košem (4)
zametač-120-cm-za-traktor-4farmer-s-košem (3)
zametač-120-cm-za-traktor-4farmer-s-košem (2)
Popis

Zametač, jak název napovídá, je určen k odstraňování nečistot z povrchů jako jsou silnice, náměstí, chodníky, plochy pokryté asfaltem, dlažební kostky nebo beton. Své uplatnění najdou zametače v komunálním, zemědělském a stavebním průmyslu. Navíc je lze v zimě po demontáži koše použít jako sněhovou frézu , aby se zbavily vrstvy sněhu. Jedná se o velmi univerzální stroje, usnadňující čištění, umožňující efektivní a rychlou práci. Na trhu najdeme zametače určené pro traktor (3bodový závěs) nebo vysokozdvižný vozík.

Jak funguje zametač?

Čisticím mechanismem je váleček, na kterém jsou umístěny husté štětiny vyrobené z polypropylenu. Je poháněn výkonem přenášeným z traktoru. Zametač je vybaven košem umístěným za válcem. Rotující válec odstraňuje nečistoty a shromažďuje je v koši.

Kontejner se otevírá hydraulicky pomocí hydraulického válce (nutné hydraulické výstupy z traktoru).

SPECIFIKACE

<div id="product-details" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important; font-family: Montserrat, sans-serif !important; line-height: 1.55 !important; color: #4b4b4b !important;" data-product="{"id_shop_default":"1","id_manufacturer":"40","id_supplier":"14","reference":"Zamiatarka120\/TUZ\/H\/Sanko","is_virtual":"0","delivery_in_stock":"","delivery_out_stock":"","id_category_default":"37","on_sale":"0","online_only":"0","ecotax":0,"minimal_quantity":"1","low_stock_threshold":"1","low_stock_alert":"1","price":"1\u00a0320,38\u00a0\u20ac","unity":"","unit_price_ratio":"0.000000","additional_shipping_cost":"0.000000","customizable":"0","text_fields":"0","uploadable_files":"0","redirect_type":"301-category","id_type_redirected":"0","available_for_order":"1","available_date":"0000-00-00","show_condition":"0","condition":"new","show_price":"1","indexed":"1","visibility":"both","cache_default_attribute":"0","advanced_stock_management":"0","date_add":"2019-02-06 13:27:48","date_upd":"2023-08-22 08:41:43","pack_stock_type":"3","meta_description":"","meta_keywords":"","meta_title":"","link_rewrite":"zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech","name":"Zameta\u010d 120 cm za traktor s ko\u0161em Sanko","description":"

Zametac\u00ed stroj 120 cm s ko\u0161em Sanko<\/strong> je p\u0159ipojen k traktoru p\u0159es zadn\u00ed z\u00e1v\u011bs Cat I a Cat II a je poh\u00e1n\u011bn v\u00fdvodov\u00fdm h\u0159\u00eddelem (PTO). Pracovn\u00ed \u0161\u00ed\u0159ka tohoto modelu je 120 cm.<\/p>\n

Jak funguje zameta\u010d?<\/h3>\n

\u010cistic\u00edm mechanismem je v\u00e1le\u010dek, na kter\u00e9m jsou um\u00edst\u011bny hust\u00e9 \u0161t\u011btiny vyroben\u00e9 z polypropylenu. Je poh\u00e1n\u011bn v\u00fdkonem p\u0159en\u00e1\u0161en\u00fdm z traktoru. Zameta\u010d<\/strong> je vybaven ko\u0161em um\u00edst\u011bn\u00fdm za v\u00e1lcem. Rotuj\u00edc\u00ed v\u00e1lec odstra\u0148uje ne\u010distoty a shroma\u017e\u010fuje je v ko\u0161i. Kontejner se otev\u00edr\u00e1 hydraulicky pomoc\u00ed hydraulick\u00e9ho v\u00e1lce (nutn\u00e9 hydraulick\u00e9 v\u00fdstupy z traktoru).<\/p>","description_short":"

Zameta\u010d,<\/strong> jak n\u00e1zev napov\u00edd\u00e1, je ur\u010den k odstra\u0148ov\u00e1n\u00ed ne\u010distot z povrch\u016f jako jsou silnice, n\u00e1m\u011bst\u00ed, chodn\u00edky, plochy pokryt\u00e9 asfaltem, dla\u017eebn\u00ed kostky nebo beton. Sv\u00e9 uplatn\u011bn\u00ed najdou zameta\u010de<\/strong> v komun\u00e1ln\u00edm, zem\u011bd\u011blsk\u00e9m a stavebn\u00edm pr\u016fmyslu. Nav\u00edc je lze v zim\u011b po demont\u00e1\u017ei ko\u0161e pou\u017e\u00edt jako sn\u011bhovou fr\u00e9zu<\/strong> , aby se zbavily vrstvy sn\u011bhu. Jedn\u00e1 se o velmi univerz\u00e1ln\u00ed stroje, usnad\u0148uj\u00edc\u00ed \u010di\u0161t\u011bn\u00ed, umo\u017e\u0148uj\u00edc\u00ed efektivn\u00ed a rychlou pr\u00e1ci. Na trhu najdeme zameta\u010de<\/strong> ur\u010den\u00e9 pro traktor (3bodov\u00fd z\u00e1v\u011bs) nebo vysokozdvi\u017en\u00fd voz\u00edk.<\/p>","available_now":"","available_later":"","id":6266,"id_product":6266,"out_of_stock":2,"new":0,"id_product_attribute":"0","quantity_wanted":1,"extraContent":[],"allow_oosp":0,"category":"komun\u00e1ln\u00ed-stroje","category_name":"Komun\u00e1ln\u00ed stroje","link":"https:\/\/traktor.com.pl\/cs\/komun\u00e1ln\u00ed-stroje\/6266-zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.html","attribute_price":0,"price_tax_exc":1091.219512,"price_without_reduction":1320.37561,"reduction":0,"specific_prices":false,"quantity":4,"quantity_all_versions":4,"id_image":"cs-default","features":[{"name":"St\u00e1t","value":"Nov\u00fd","id_feature":"6","position":"1"},{"name":"pracovn\u00ed \u0161\u00ed\u0159ka (mm)","value":"1200","id_feature":"81","position":"46"}],"attachments":[],"virtual":0,"pack":0,"packItems":[],"nopackprice":0,"customization_required":false,"rate":21,"tax_name":"Republika Czeska","ecotax_rate":0,"unit_price":"","customizations":{"fields":[]},"id_customization":0,"is_customizable":false,"show_quantities":true,"quantity_label":"ks","quantity_discounts":[],"customer_group_discount":0,"images":[{"bySize":{"cart_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"small_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-small_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-home_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-large_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":800,"height":800},"large_product":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200}},"small":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"medium":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200},"legend":"","id_image":"37215","cover":"1","position":"1","associatedVariants":[]},{"bySize":{"cart_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"small_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-small_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-home_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-large_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":800,"height":800},"large_product":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200}},"small":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"medium":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20391-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200},"legend":"Zamiatarka hydrauliczna z pojemnikiem","id_image":"20391","cover":null,"position":"2","associatedVariants":[]},{"bySize":{"cart_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"small_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-small_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-home_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-large_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":800,"height":800},"large_product":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200}},"small":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"medium":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/20392-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200},"legend":"Zamiatarka hydrauliczna z pojemnikiem","id_image":"20392","cover":null,"position":"3","associatedVariants":[]}],"cover":{"bySize":{"cart_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"small_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-small_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-home_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large_default":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-large_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":800,"height":800},"large_product":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200}},"small":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-cart_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":80,"height":80},"medium":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-medium_default\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":500,"height":500},"large":{"url":"https:\/\/traktor.com.pl\/37215-large_product\/zameta\u010d-120-cm-za-traktor-s-ko\u0161em-selltech.jpg","width":1200,"height":1200},"legend":"","id_image":"37215","cover":"1","position":"1","associatedVariants":[]},"has_discount":false,"discount_type":null,"discount_percentage":null,"discount_percentage_absolute":null,"discount_amount":null,"discount_amount_to_display":null,"price_amount":1320.38,"unit_price_full":"","show_availability":true,"availability_date":null,"availability_message":"","availability":"available"}">

 
pracovní šířka (mm)                  1200

Kontakt Česko

Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.

Vochov 26
330 23 Nýřany

+420 777 880 100
prodej@zahrada-dilna-stroje.cz

Kontakt Slovensko

Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.

Bzenica 196
966 01 Bzenica

+421 944 700 028
info@zahrada-dilna-stroje.cz